o-architekture

Súťaž Trenčín – mesto na rieke . Začiatkom roka 2014 mesto Trenčín vyhlásilo medzinárodnú urbanistickú súťaž na riešenie prepojenia centra mesta s nábrežím, ktorej sme sa zúčastnili aj s našim návrhom. Celkovo si vyzdvihlo podklady 1543 súťažiacich zo 113 krajín . Odovzdaných bolo niečo cez 100 návrhov. Do fázy hodnotenia prešlo 59 súťažiacich, medzi ktorými bol aj náš návrh

film-o-projekte3

o-architekture

Požiadavkou v súťažných podkladoch bolo “Trenčín, najlepšie mesto na život” vytvoriť jedinečný návrh prepojenia centra a rieky prepojiť centrum a rieku, prekonať objektívne dopravné bariéry, ktoré pretínajú centrum. Nosnou ideou nášho riešenia bolo vytvorenie urbanistickej štruktúry viacerých objektov komunikácii a námestí, ktorých nosným kompozičným prvkom je zelený promenádny most cez most, ktorý je v uvedený vo videu.

Objekt pešej promenády, obsahuje v sebe veľa naväzujúcich mestotvorných funkcií. napr. parkovací dom, požičovňa a servis bicyklov, discoclub, výstavná sieň, mutiplex a ďalšie v bezprostrednom okolí na vrchole sa nachádza výhliadková reštaurácia a kaviareň. Samotný objekt mestských schodov je riešený bezbariérovo aj rampami a samozrejme výťahmi, ktoré by boli skryté v útrobách budovy.

Toto riešenie nevnímame ako konečný designový návrh, ale len ako náčrt urbanisticko architektonických nápadov a čriepkov, ktoré by sa mali  v jednotlivostiach ďalej riešiť v jednotlivých architektonických designových návrhoch. Ak o to niekedy niekto bude mať záujem …

Z hladiska ekonomického a prevádzkového , bol náš koncept postavený na filozofii , že by objekt postavilo mesto, ktoré by financie na prevádzku dlhodobo získavalo z prenájmov podnikateľských priestorov a parkovacích kapacít v centre mesta, malo by ďalej nad územím kontrolu a mohlo by tak dlhodobo po splatení úveru získavať zdroje do mestskej pokladne a zároveň mať vplyv na to,  čo sa v centrálnej mestskej zóne deje, tak by mohol byť zachovaný vyvážený pomer medzi verejnoprospešným, relaxačným a podnikateľským charakterom verejného priestoru.

Týmto spôsobom by sa dalo zrealizovať jedinečné miesto verejného charakteru, ktoré by zatraktívnilo “genius loci” duch miesta Mesta Trenčín.

Čas by ukázal. či by si ludia oblúbili viac PARK s jedinečnými výhladmi na jedinečný HRAD,  alebo funkcie vo vnútri niečo ako špeciálny shopping  kultúrny dom, divadlo, multifunkčný priestor v centre s reštauraciami, ktorý ma jedinečne riešenú zelenú strechu s nádherným výhľadom na dominanty mesta …Je nám jasné , že v “Slovenských” pomeroch je tažké až priam nereálne zrealizovať takýto projekt. Súťaž je o Ideach a nápadoch a ako rodenému Trenčanovi, mi nedalo aby som ako architekt svoj názor nevyjadril.  Ak sa Vám zdá náš návrh nereálny a bláznivý pozrite si video  podobných bláznov z Roterdamu , ktorí zaujímavým spôsobom poňali schody ako verejný priestor a akcent námestia viď link: