o-architekture

Na fasáde je použitá kombinácia troch farieb. Spoločnstvo vybralo a schvalilo tieto farby.

o-architekture

Farebné prvky na bočnom štíte objektu prechádzajú na druhú stranu fasády.

o-architekture

Návrhom členenia fasády sme sa snažili vytvoriť nový neotrelý výraz fasády.